Geschiedenis Sechaba

2016

Naast het eerste gebouw zijn een tweetal gebouwen geplaatst. Hiermee is voorlopig capaciteit genoeg voor de naschoolse opvang waarbij de kinderen bijles krijgen in Engels en Wiskunde. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet is in dat jaar gerealiseerd.

2017

Het schaduwdoek geplaatst en onder het schaduwdoek is bestrating aangelegd. Ook wordt een apart gebouw met toiletten neergezet. Ook hier wordt een buitenspeelplaats aangelegd gefinancierd door de inspanningen van een stagiaire uit Nederland die er drie weken stage heeft gelopen.

SECHABA is nu operationeel op het terrein van IKUSASA.

2018

Er wordt gestart met sporten op de vrijdagmiddag. Materiaal voor : voetbal, cricket en  volleybal wordt aangeschaft.

2019

Het aantal kinderen loopt inmiddels op tot om en nabij de 90. Hierdoor wordt lesmateriaal schaars. Door LUMAHELPT wordt, in overleg met de leiding, lesmateriaal aangekocht.