Geschiedenis Oostkaap

2019

Onze eerste kennismaking met dit project.

De leiding van het project is in handen van Pastor Kaizer. Samen met zijn vrouw en dochter geeft hij leiding aan het project. Voorlopig heeft men als onderkomen gekozen voor een nieuw gebouwde kerk. Plannen om elders een onderkomen te zoeken zijn er niet. Hier worden kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen.  Tijdens ons bezoek waren er ongeveer 15 kinderen. Er is een beperkte ruimte om buiten te spelen voor de kinderen. Het gebouw staat op een heuvel waarbij een klein grasveld voor het gebouw aanwezig is.

 

Dit project staat echt nog in de kinderschoenen. Gebleken is dat de opvang een aantal weken gesloten is geweest maar dat er nu dagelijks weer kinderen komen.

We willen dit project wel steunen. Besloten is om voorlopig dit project te steunen in de vorm van aanschaf van speelmateriaal. Wellicht op termijn mogelijkheden bieden om een gedeelte van het gebouw geschikt te maken voor de opvang.