Geschiedenis Munster

2019

Onze eerste kennismaking met dit project.

De leiding van het project is in handen van Pastor Kaizer. Samen met zijn vrouw en dochter geeft hij leiding aan het project. Voorlopig heeft men als onderkomen gekozen voor een garagebox op een industrieterrein. Hier worden kinderen tot 6 jaar opgevangen.  Tijdens ons bezoek waren er ongeveer 20 kinderen. Er is geen ruimte om buiten te spelen voor de kinderen. Deze locatie is o.i. ongeschikt voor verdere ontwikkeling als kinderopvang.

De leiding heeft van de gemeente een stuk grond gekregen waar men op termijn een geheel nieuw gebouw wil gaan plaatsen. Dit stuk grond moet nog helemaal bouw klaar gemaakt worden. Het terrein is verre van vlak.

Het bestuur van Lumahelpt heeft besloten om geen nieuwbouw projecten meer op te pakken. Wel willen we dit project steunen. Besloten is om voorlopig dit project te steunen in de vorm van aanschaf van speelmateriaal.