Munster

Dit is een garage waar kinderen van 0 tot 6 jaar worden opgevangen. Hier is geen ruimte om buiten te kunnen spelen. Deze locatie is o.i. ongeschikt voor verdere ontwikkeling als kinderopvang.

De leidingheeft ons een stuk grond laten zien waar men een nieuwe school mag gaan bouwen. Dit stuk grond moet nog helemaal bouw klaar gemaakt worden. 

Geschiedenis Munster 

Aankoop materiaal

Aangekocht materiaal februari 2020

Eerste kennismaking

Eerste kennismaking september 2019