Geschiedenis Kgotsong

2009

De eerste kennismaking met het project. IKAGENG groeit qua leerlingen uit zijn jasje.

2010

De eerste steen voor nieuwbouw wordt gelegd. We starten de ondersteuning d.m.v. aankoop van eten.

2011

Door een lokale aannemer is het gebouw neergezet. Anders dan bij het eerste project hebben we hier de inrichting ook volledige door deze aannemer laten plaatsvinden.

Een groep van vrijwilligers uit Nederland reist af naar Zuid-Afrika en zorgt voor het bouwen van de buitenspeelplaats. De voorkant van het terrein wordt in gebruik genomen als speeltuin voor de kinderen. Allerhande speeltoestellen, wip, schommel en klimrek, zijn daar gezet. Een gedeelte wordt overkoepeld met een schaduwdoek zodat in de zomer buiten in de schaduw op drie picknick tafels gespeeld en gewerkt kan worden.

Eigendom van het gebouw en de grond wordt overgedragen aan een lokale organisatie KMD (Kerkelijk Maatschappelijke Dienst).

Vanuit de gemeente is bekend gemaakt dat de Pré school vanaf 12-2011 een subsidie zal gaan ontvangen. Het betreft hier een bedrag voor de volgende zaken:

  • Het voeren van een administratie.
  • Aanschaf van materiaal.
  • Het salaris van de leidsters (afgestemd op het aantal kinderen)
  • Het gebruik van dagelijks twee maaltijden.

Ondersteuning door Lumahelpt wordt op een laag pitje gezet.

2012

De toenmalige jeugd-ambassadeur heeft d.m.v. het doen van allerlei klusjes geld ingezameld. Bij de lokale Macro worden inkopen gedaan.  Een koffer met schrijfmateriaal en speelgoed wordt, door hem, aan de leidsters overhandigd.

2014

Met vertegenwoordigers van het te starten project in Muldersdrift is dit project bezocht.

2016

De volledige buitenspeelplaats nieuw in de verf gezet, Reparaties uitgevoerd waar nodig. Twee speelhuisjes extra geplaatst.

Een 750 liter watervat geplaatst omdat in met name Kroonstad regelmatig het water wordt aangevoerd met een tankauto en de waterleidingen worden afgesloten . Er is een contract met een bedrijf afgesloten om, indien zich een dergelijke situatie voordoet, het vat gevuld te laten.

2020

De financiële bijdrage aan het project wordt volledig gestaakt. Er wordt een kleine vergoeding nog betaald aan een echtpaar dat periodiek polshoogte gaat nemen en ons op de hoogte houdt van de stand van zaken.