Geschiedenis Ikusasa

2014

In februari wordt de koop van de grond definitief gesloten. Het hek wordt geplaatst en door een leverancier worden een aantal porto-cabines geplaatst. Eén klaslokaal, een keuken en een opslag / kantoorruimte. D.m.v. zonnepanelen wordt de stroom opgewekt en er wordt een waterput geboord.

Een 75-tal bomen worden geplant en een groentetuin wordt aangelegd. Ook wordt er een buitenspeelplaats gemaakt. Oktober 2014 wordt het project op de nieuwe locatie in gebruik genomen.

2015

Uitbreiding is gerealiseerd met een tweede gebouw met twee lokalen. Ook wordt een schaduwdoek geplaatst en een speelplaats gemaakt met rubber tegels.

2016

Aansluiting op het elektriciteitsnet omdat de panelen niet genoeg stroom leveren.

2017

Ook hier wordt een zandbak aangelegd gefinancierd door de inspanningen van een stagiaire uit Nederland die er drie weken stage heeft gelopen.

Twee extra lokalen die worden gesponsord door LANCERIA (Een vliegveld in de buurt). Hiermee kunnen de kinderen van 0-1 jaar een eigen opvang krijgen. Daarnaast is er nu een eigen lokaal voor de kinderen in de zgn. graad R. Dit zijn de kinderen die worden voorbereid op het basisonderwijs.

2018

Aanleg van een fietsbaan. Er wordt weer een extra lokaal neergezet. Dit wordt met name gebruikt voor de opvang van baby’s.

2019

Een extra aantal bomen worden geplant.