Geschiedenis Ikageng

2003

De eerste kennismaking met deze pré-school.

2004

Bezoek van een reisgezelschap uit Nederland. Tijdens dit bezoek werd een vrieskist afgeleverd. Ouders werden opgeroepen om een groentetuin te beginnen.

2006

Tijdens een bezoek blijkt het aanleggen van de groentetuin vruchten af te werpen.

2008

De eerste steen wordt gelegd voor de nieuwbouw.

Het gebouw is door een lokale aannemer neergezet. Een groep van vrijwilligers uit Nederland reist af naar Zuid-Afrika en zorgt voor het afbouwen. Ook de buitenspeelplaats wordt voor een groot gedeelte aangelegd. De voorkant van het terrein wordt in gebruik genomen als speeltuin voor de kinderen. Allerhande speeltoestellen, wip, schommel en klimrek, zijn daar gezet. Een gedeelte wordt overkoepeld met een schaduwdoek zodat in de zomer buiten in de schaduw op drie picknick tafels gespeeld en gewerkt kan worden. Ook wordt er een voetbal veldje gemaakt.

Eigendom van het gebouw en de grond wordt overgedragen aan een lokale organisatie KMD (Kerkelijk Maatschappelijke Dienst).

2009

Lucie en Marrie gaan, in overleg met de leidsters, 2 weken met de kinderen aan de slag. Door Wim en Aat worden een aantal kleine reparaties uitgevoerd. Door gehandicapten in SA worden een aantal muziekinstrumenten gemaakt die op de pré-school worden afgeleverd.

2010

In Nederland maken we kennis met een afgestudeerde lerares basisonderwijs die graag een periode in Ikageng stage zou willen lopen. Eefje heeft hier 3 maanden lang het reilen en zeilen van dichtbij mee mogen maken.

2011

Door de aannemer die bezig is om de tweede school te bouwen is een muur geplaatst in IKAGENG zodat er twee fysieke lokalen ontstaan.

Vanuit de gemeente is bekend gemaakt dat de Pré school vanaf 12-2011 een subsidie zal gaan ontvangen. Het betreft hier een bedrag voor de volgende zaken:

  • Het voeren van een administratie.
  • Aanschaf van materiaal.
  • Het salaris van de leidsters (afgestemd op het aantal kinderen)
  • Het gebruik van dagelijks twee maaltijden.

Ondersteuning door Lumahelpt wordt op een laag pitje gezet.

De volledige binnenkant en de buitenkant, wordt door de lokale gebruikers,  opnieuw in de verf gezet. Hierdoor ontstaan stukken waar het stukwerk bladdert. Er worden nieuwe tekeningen op de buitenmuren geplaatst.

2012

De toenmalige jeugd-ambassadeur heeft d.m.v. het doen van allerlei klusjes geld ingezameld. Bij de lokale Macro worden inkopen gedaan.  Een koffer met schrijfmateriaal en speelgoed wordt, door hem, aan de leidsters overhandigd.

2014

Met vertegenwoordigers van het te starten project in Muldersdrift is dit project bezocht.

2016

Een 750 liter watervat geplaatst omdat in met name Kroonstad regelmatig het water wordt aangevoerd met een tankauto en de waterleidingen worden afgesloten . Er is een contract met een bedrijf afgesloten om, indien zich een dergelijke situatie voordoet, het vat gevuld met water te houden.

2017

De voorkant van het gebouw is opnieuw, nu door een bedrijf, in de verf gezet. Daarbij zijn in de zijmuren een aantal luchtgaten geboord om deze beter te laten drogen.

2018

De volledige buitenspeelplaats is opnieuw ingericht. Al het oude speelmateriaal dat we in 2008 hebben gebruikt is verwijderd en vervangen conform de speelplaats in KGOTSONG. Tevens hebben de speelgoed auto’s en de banden een nieuwe laag verf gekregen.

2020

De financiële bijdrage aan het project wordt volledig gestaakt. Er wordt een kleine vergoeding nog betaald aan een echtpaar dat periodiek polshoogte gaat nemen en ons op de hoogte houdt van de stand van zaken.