In memoriam

Cor van den Berg

✝ 29-02-2020

Cor was vanaf het begin nauw betrokken bij Lumahelpt. Hij heeft meegeholpen bij de aanleg van de speelplaatsen in Kroonstad en zijn kennis van zaken kwam goed van pas.
Als ambassadeur was hij erg actief en Cor heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan het realiseren van de projecten.

Piet Kallewaard

✝ 10-12-2019

Piet Kallewaard was één van de eerste ambassadeurs. Hij heeft het ambassadeurschap op een goede wijze vorm gegeven en de stichting waar hij kon gepromoot en ook regelmatig een financiële bijdrage geleverd.

Theo Bokstein

✝ 14-05-2010

Theo is een man van het eerste uur. Als architect is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en de bouw van IKAGENG. Hij heeft ook de eerste bouwtekeningen ontwikkeld.

Wim Kallewaard

✝ 29-10-2013

Wim was één van de oprichters van de Stichting Lumahelpt. Door zijn kennis van en zijn activiteiten als reisbegeleider in Zuid Afrika, zijn veel contacten aldaar tot stand gekomen.
Hij is vanaf de start van Lumahelpt de drijvende kracht geweest om de stichting naamsbekendheid te geven.

Fenneke Meijer

✝ 26-06-2017

Fenneke is in oktober 2014 mee geweest als vrijwilliger om de speelplaats van IKUSASA aan te leggen.