Even voorstellen Hans Mulder

Mijn naam is Hans Mulder, ik ben 50 jaar oud en sinds 28 jaar samen met Marieke. Kinderen hebben we niet, we zijn voogd van twee kinderen die helaas hun vader hebben verloren.

Na mijn opleiding aan de HEAO in Breda en Politicologie & Bestuurskunde in Amsterdam werkte ik vooral voor de overheid. Aanvankelijk met name in de ruimtelijke ontwikkeling en later ook in het sociale domein, op het vlak van welzijn, zorg en onderwijs. Sinds ongeveer 10 jaar ben ik ook in bestuurlijk opzicht actief in het onderwijs. In eerste instantie binnen de raad van toezicht van een school voor voortgezet onderwijs, en later ook voor een samenwerkingsverband voor passend onderwijs en voor een scholengroep in het primair onderwijs. Kinderen onder goede en fijne omstandigheden voorbereiden op een gelukkige toekomst, waarin zij  zich kunnen ontplooien, hun dromen kunnen verwezenlijken en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat is wat mij betreft de belangrijkste motivatie om me hier voor in te zetten.

Enkele jaren geleden ging ik in de zorg ging werken en leerde ik Angela kennen. Ze vertelde me over haar vader, en over LUMAhelpt. Ik was er direct van onder de indruk. Een geweldig initiatief om direct en tastbaar kinderen te helpen die het echt nodig hebben. Sindsdien zijn we dan ook donateur van LUMAhelpt.

Eind 2019 ben ik lid van het bestuur van LUMAhelpt geworden, en dat ervaar ik als heel eervol. Het is bijzonder om een bijdrage te kunnen leveren aan iets wat als een familie-initiatief is begonnen, waar al zoveel kinderen mee geholpen zijn en waar nog meer kinderen mee geholpen kunnen worden. Daarin ligt voor mij dan ook de belangrijkste drijfveer.