Doelstelling en beleidsplan

De stichting heeft ten doel:

  • het projectmatig bieden van (im-)materiale hulp aan landen en gebieden in zuidelijk Afrika;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken, door:

  • het (doen) verstrekken van hulpgoederen, voedsel (pakketten), speelgoed;
  • het doen ontwikkelen van scholingstrajecten en scholingsfaciliteiten;
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden en het opzetten van alle verdere projecten die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn;

De stichting maakt hiervoor gebruik van:

  • ambassadeurs;
  • donateurs;
  • informatieverstrekking;

 

Ambassadeurs

De Stichting LUMAhelpt heeft – verspreid door het hele land – een aantal zogeheten ambassadeurs die de Stichting ondersteunen met promotiewerkzaamheden en financiële acties.

Donateurs

De Stichting LUMAhelpt wordt financieel gesteund door een aantal donateurs. Donateurs betalen een minimumbedrag van € 5, - per maand. Bij een groot aantal van de donateurs betreft het echter een hogere maandelijkse bijdrage. Enkele donateurs betalen een jaarbedrag.

Donateurs kunnen zich aanmelden via de website, via een aanmeldingsformulier uit de folder, of mondeling via bestuursleden of ambassadeurs. Het streven is om het aantal donateurs te verhogen.

Informatieverstrekking

Donateurs en andere belangstellenden worden, minimaal twee keer per jaar, door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de activiteiten en stand van zaken m.b.t. projecten van de Stichting LUMAhelpt.

Voor algemene informatie over de stichting en werving van donateurs bestaat een folder/brochure. De brochure wordt periodiek aangepast en herdrukt aan de actualiteit.

 

Beloningsbeleid / vergoedingen

  1. aan vrijwilligers worden, daar waar aantoonbare kosten zijn gemaakt, deze op aanvraag vergoed.
  2. in uitzonderlijke situaties kan, onder vooraf overeengekomen voorwaarden, aan vrijwilligers een verdoeding worden verstrekt voor getoonde inzet en arbeid. Beslissingen over deze vergoedingen worden door het voltallige bestuur van LUMAhelpt genomen.

 

Beleidsplan

Dit beleidsplan dient om op een termijn van 5 jaar de activiteiten van LumaHelpt te benoemen. Daarbij ontstaat ook een indicatie van kosten. Per jaar zal een aanpassing, als dat nodig is, worden gemaakt. Ga het naar beleidsplan.