Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting LUMAhelpt heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring, dat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Alle inkomsten/giften komen volledig ten gunste aan de doelen en projecten die LUMAhelpt ondersteund. Bestuursleden, adviseurs en ambassadeurs zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Meer informatie: