Over LUMAhelpt

LUMA is een afkorting van: LUcie Kallewaard-de Goede en haar zus MArrie Bijl-de Goede.

Door onze, ook door anderen gesteunde, activiteiten probeert de Stichting Lumahelpt een beetje licht te brengen in een soms duister Zuid(elijk)-Afrika.

Lucie Kallewaard en haar man Wim (✝ 29-10-2013) hebben in het verleden als reisleidersechtpaar groepsreizen begeleid in en naar Zuidelijk-Afrika. Tijdens die reizen werden zij geconfronteerd met veel armoede en schrijnende toestanden. Ook hebben zij door het begeleiden van de reizen veel contacten in dat land opgedaan. 

Marrie Bijl is onderwijzeres op basisschool de Rozenhorst in Rozenburg. Zij en haar man Aat hebben  op een reis door Zuid Afrika aan den lijve ervaren in welke armoedige omstandigheden de mensen in Zuid Afrika soms moeten leven.

Deze vier mensen hebben het initiatief genomen om hier hulp te bieden hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Lumahelpt.

Naast het bestuur wordt sinds kort, om de bekendheid van Lumahelpt te verbreden, gebruik gemaakt van zogenaamde ambassadeurs. Mensen die Lumahelpt een warm hart toedragen en in hun omgeving "ieder op zijn eigen wijze" Lumahelpt promoten.