Optreden LUMA Vocaal Ensemble Colijnsplaat

Op zondag 1 februari heeft het LUMA Vocaal Ensemble opgetreden in de Dorpskerk te Colijnsplaat.
Deze gemeente heeft al een aantal donaties gedaan voor de stichting en ook deze zondag was de collecte bestemd voor LUMA.

Lucie kallewaard heeft een korte toelichting gegeven over de Stichting LUMAhelpt, maar in april zal er hier een gemeenteavond gehouden worden waar een uitgebreide presentatie van LUMA gegeven zal worden en dan zullen er verschillende acties volgen waarvan de opbrengst voor LUMA is.