Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief

Het is weer de hoogste tijd voor de update van LUMA!

Kroonstad

Uit Kroonstad komen alleen maar positieve berichten.
Bij Kgotsong en Ikageng worden de gebouwen en tuinen goed onderhouden.
Wij worden regelmatig op de hoogte gehouden door ons echtpaar ter plaatse Christo en Jacoba.

Ikusasa

Ook daar komen goede berichten vandaan. Er zijn inmiddels 5 lokalen, twee voor de baby’s en 3 jarigen, er zijn nu 11 baby’s. 3 lokalen voor 94 kleuters. 5 onderwijzeressen, 3 assistenten, 1 kok.

Sechaba- naschoolse opvang.

Elke middag vanaf 14.30 tot 17.00 uur worden kinderen van 7 – 13 jaar opgevangen. Zij krijgen bijles in Engels en Wiskunde en natuurlijk een maaltijd voordat zij naar huis gaan.
Ook hier ziet alles er heel goed uit!

Het is nog steeds hartverwarmend hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor LUMA. Mede door hun inzet kunnen wij “hier” LUMAHELPT voortzetten.
En zoveel mogelijk kinderen een wereld geven waar het goed is om te leven. Ook al zijn er nog steeds heel veel kinderen die nog hulp nodig hebben!

Het plan was dat er in februari een afvaardiging van LUMA naar ZA zou vertrekken om te gaan kijken naar 2 projecten die hulp hebben gevraagd aan LUMA.
Helaas is die reis door omstandigheden verplaatst naar september a.s. Dan zal er een bezoek worden gebracht aan 2 projecten. Eén van die projecten is te bekijken op: www.umusaproject.com.
Van het 2e project is geen website bekend maar onze vrienden Ada en Neels van Wijk zijn hier al bij betrokken.

De verhalen die wij van hen hebben gehoord zijn zeer schrijnend. In Munster huurt de heer Kaizer een lokaal zonder meubeltjes, en verdere voorzieningen.

Er zijn daar nu ong. 25 kinderen en zeker 7 baby’s!
Ze krijgen s ’morgens een bordje pap en gaan dan om 15.00 naar huis.

20 km verder is nog een “kerkgebouwtje” ook daar worden kinderen opgevangen en krijgen ook alleen s ‘morgens een bordje pap.

Dit is een heel arm gebied! Het is eigenlijk alleen oppas en opvang en wordt geheel door vrijwilligers gerund.
U begrijpt, ook hier is hulp hard nodig!

Luma zal in september zelf bij deze projecten op bezoek gaan en overleggen of en zo ja, welke hulp wij kunnen bieden.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dan nog een geweldig bericht.

Op zondag 16 juni heeft het Luma Vocaal Ensemble gezongen in de Oosterkerk te Capelle a/d IJssel. Deze gemeente heeft 2 jaar lang allerlei acties gevoerd voor Luma. Wij hebben daar eecheque van €7000 in ontvangst mogen nemen. Een fantastisch bedrag waar wij even stil van werden. Geweldig, zulke meelevende mensen.
Zoals u ziet zijn we zeker nog actief en gelukkig ook veel mensen samen met ons. Zo brengen we nog steeds wat licht in het vaak donkere leven van deze kinderen.

Dank aan alle donarteurs!

Door u hulp kan LUMA verder!

Het bestuur van Luma wenst u een goede zomer!

 

 

Download nieuwsbrief als PDF