Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief

Per 25 mei 2018 is de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing geworden.

Dit houdt o.a. in dat voor zover wij persoonsgegevens van u bezitten, wij hier zorgvuldig mee om moeten gaan. Daarnaast heeft u het recht om inzage te hebben in deze gegevens en kunt u deze laten corrigeren en verwijderen. De gegevens die wij van u bezitten gebruiken we alleen voor het verzenden van de periodieke nieuwsbrief en of het peri- odiek innen van de donaties.

In het door ons opgestelde privacy protocol is vastgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan en dat we deze gegevens nimmer zullen verstrekken aan derden.

Namens het bestuur van de Stichting Lumahelpt.

Marrie Bijl, voorzitter

Nieuws uit Afrika

Zoals gewoonlijk een verslag van het eerste halfjaar van 2018.

Ikageng heeft een prachtige muurschildering gekregen, gemaakt door een plaatselijke kunstenaar. Voor het vernieuwen en uitbreiden van de buitenspeelplaats staan 16 vrijwilligers klaar om 18 juli af te reizen naar Kroonstad. Onze eerste school is wel wat aan ver- nieuwing en/of uitbreiding toe.

Onze ambassadeur Charissa Schwagermann is weer druk bezig met het opzetten van allerlei acties! Haar doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen om ter plaatse goederen te kunnen kopen met als thema sport. Van een school in Zwijndrecht “Het Akkoord” heeft Luma de sportkleding gekre- gen omdat de school een ander logo kreeg.

Ikusasa

In januari zijn weer twee klaskamers geplaatst : een klaskamer voor baby’s tot 12 maanden en een ruimte voor kinderen van 1 en 2 jaar. Daar is ook een speelplaatsje bij zodat de kleintjes veilig kunnen buiten spelen.

Mogelijk nieuw project

In september 2017 zijn wij in contact gekomen met de Stichting UMUSA. Een stichting in Zuid-Afrika die zich o.a. bezig houdt met de scholing van kinderen van 4 tot 6 jaar om hen een betere voorbereiding te geven op het reguliere basisonderwijs. Jaarlijks worden 30 kinderen uit de verschillende dorpen geselecteerd om aan dit project mee te doen. Daarbij wordt met name veel aandacht geschonken aan het leren lezen en schrijven. Hoewel deze kinderen voornamelijk Zoeloe spreken wordt de nadruk gelegd op het gebruik van de Engelse taal.

Daarnaast heeft deze stichting een opvang voor ongeveer 90 geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Hierbij wordt enerzijds aandacht gegeven aan de verzorging en anderzijds aan het zo veel mogelijk ontwikkelen van de poten- tie van deze kinderen en de kwaliteit van leven in de toekomst.

Tijdens ons bezoek aan Zuid-Afrika zal met de projectleiding wederom gesproken worden om te bezien op welke wijze wij, Stichting Lumahelpt, een rol kunnen spelen bij de bestaande activiteiten en of de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Wil u meer informatie dan kunt u de website van de stichting raadplegen.

LUMA gaat door!

Elk kind verdient een kans.
Wij zijn heel dankbaar voor alle acties en donateurs!
Zonder uw hulp kunnen wij niet!
Al vanaf €5 per maand helpt u een kind. (Uw giften zijn aftrekbaar voor de belastingen)

Alle medewerkers van LUMA wensen u een goede zomer.

 

 

Download de nieuwsbrief als PDF