Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief

Alweer een half jaar verder van hard weken om de projecten van LUMA draaiende te houden en vooral uit te breiden.

Kroonstad

In juli vertrekken 12 vrijwilligers naar Kroonstad om de speeltoestellen in de tuinen op te knappen en evt. wat achterstallig onderhoud verrichten. Er is een speeljungle besteld zodat er nog meer kinderen plezier van kunnen hebben.

IKUSASA

Op de speelruimte tussen de klaslokalen zijn zachte rubber tegels geplaatst zodat de kinderen veilig kunnen spelen onder het schaduwdak.

Mede door de donateurs en de verschillende geweldige acties van het afgelopen half jaar komen er 3 klaslokalen bij! Deze gaan vooral gebruikt worden voor de naschoolse opvang. Door medewerking van vrijwilligers krijgen de kinderen bijles in Engels en wiskunde, muziek, zang en danslessen! Ook krijgen ze een warme maaltijd aan het eind van de middag, vaak de enige maaltijd! Daarnaast worden de lokalen in de ochtend gebruikt voor allerlei activiteiten.

Naast de opbrengst uit eigen groente en fruit krijgen ze veel "kos" van een supermarkt. De eerste behoeften gaat naar IKUSASA, van de rest worden pakjes gemaakt voor de ouderen en hulpbehoeftige van het plakkerskamp. Ook dit wordt verzorgd door mensen van de NPO (non profit organisatie).

Het is hartverwarmend de mensen van Muldersdrift zich met zoveel enthousiasme inzetten.

Er zijn nog veel wensen!
Dus gaat LUMA door, dat kunnen we alleen door uw hulp!

Daarvoor onze hartelijke dank.