Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief

Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer eind 2023. Een bewogen jaar op vele fronten.

Graag willen we u d.m.v. onze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de stand van zaken bij onze projecten in Zuid-Afrika.

De afgelopen periode zijn 2 afgevaardigden van het bestuur eindelijk weer in de gelegenheid geweest om een bezoek te brengen aan Ikusasa en Sechaba. Het is altijd fijn om met eigen ogen te zien hoe het eraan toe gaat.

Uiteraard worden we regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen, maar het is toch heel bijzonder om zelf te kunnen constateren dat het goed gaat.

Het was hartverwarmend om te zien hoe de kinderen op hun eigen niveau bezig waren met het leren van vormen, kleuren en de Engelse taal. Ook bij de allerjongste kinderen heerste er rust en gezelligheid.

Bij de naschoolse opvang gaat het helaas iets minder. Er komen dagelijks zo’n 70 kinderen na schooltijd naar Sechaba maar er zijn niet genoeg vrijwilligers om deze kinderen elke dag bijles te geven. De financiële situatie laat het op dit moment niet toe om betaalde krachten aan te trekken. Gelukkig krijgen ook deze kinderen nog wel een maaltijd voordat zij weer naar huis gaan. Zowel het bestuur van Luma als het comité in Muldersdrift is druk in overleg om dit probleem op te lossen.

 Tijdens het bezoek van de bestuursleden is de vraag gesteld of Luma bereid is om Children’s Home in Krugersdorp financieel te ondersteunen. Dit is een ‘kindertehuis’ voor de opvang van wees- en nooddruftige kinderen  Zij zijn een kinderbeschermingsorganisatie die gespecialiseerde diensten verleent aan slachtoffers van misbruik, verwaarlozing, verlatenheid.  Momenteel worden hier 120 wees en kwetsbare kinderen opgevangen.

Ze krijgen nagenoeg geen ondersteuning meer (geen subsidies) en zijn op zoek naar donateurs

Het bestuur van Luma heeft besloten om aan dit verzoek te voldoen en nog voor de kerstdagen een bedrag over te maken, mede omdat dit project geheel valt onder de doelstelling van onze stichting.

In de zomer van 2024 zal een aantal leden van het Luma Vocaal Ensemble afreizen naar Muldersdrift om o.a. de speelplaats aldaar op te gaan knappen. Deze mensen hebben aangegeven nu eens zelf te willen ervaren waar zij zich zo vaak met hart en ziel voor inzetten.

Via onze website: www.lumahelpt.nl kunt u volledig op de hoogte blijven van al onze activiteiten.

 Het bestuur van LumaHelpt bedankt u allen voor uw bijdrage en wenst u gezegende kerstdagen en een liefdevol 2024

 Download als PDF