Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2022. Een zeer bewogen jaar maar gelukkig mogen we nu zeggen dat de meeste Corona perikelen voorbij zijn. Hier maar ook in Zuid Afrika.

Alle scholen zijn weer gewoon geopend en de kinderen hebben hun dagelijkse leven weer opgepakt.

Ook voor ons gaat het gewone leven door. Dat betekent dat er weer acties mogen worden gehouden om de financiële zaken van de Stichting op orde te houden en misschien af en toe iets extra’s te kunnen doen voor “onze’ kinderen daar.

In Rozenburg zijn de afgelopen tijd al 2 mooie acties geweest.

De Biljartvereniging heeft een benefiettoernooi gehouden wat het prachtige bedrag van € 1000,00 heeft opgebracht.

Dit bedrag zal worden besteed aan leermiddelen en benodigdheden voor de kinderen die in januari naar de lagere school gaan. Deze kinderen krijgen een gezellige afscheidsmiddag met wat knutselactiviteiten.

De tweede mooie actie is het benefietconcert wat gehouden werd op 22 oktober. Hieraan werkten mee het Rozenburgs Dameskoor, Het Luma Vocaal Ensemble en Djembéband Zamana. Het was een geweldige middag met een fantastische opbrengst: €1800,00.

Er is al enige tijd overleg met het Comité van Muldersdrift over het realiseren van een ziekenkamer bij Sechaba.

Hierbij moet niet worden gedacht aan een medische post maar een ruimte waar kinderen die zich niet lekker voelen tot rust kunnen komen onder toeziend oog van een verzorgster.

Inmiddels is er al een kleine ruimte gecreëerd voor de opvang van deze kinderen. Er is nu dringend behoeft aan matrasjes, verbandmateriaal, ontsmettingsmiddel en een goede afsluitbare kast om dit alles veilig op te kunnen bergen.

Uit ervaring weten wij dat veel kinderen naar de opvang worden gebracht terwijl ze eigenlijk ziek zijn. Dit is vaak noodzaak voor de ouders / moeders, omdat zij dan de gelegenheid hebben om op zoek te gaan naar werk of te zorgen dat er ’s avonds een maaltijd is. De opbrengst van het benefietconcert zal besteed worden aan het realiseren en inrichten van deze ziekenkamer.

Bij de scholen Ikageng en Kgotsong zijn deze ziekenkamers al gerealiseerd omdat zij subsidie krijgen hiervoor. Bij Sechaba is er nog geen subsidie toegekend.

U merkt dat LumaHelpt nog zeer actief is. Het is dus noodzaak om te zorgen voor genoeg inkomsten. Gelukkig hebben we nog een aantal vaste donateurs zodat we ook kunnen blijven zorgen voor de dagelijkse maaltijden en de nodige leermiddelen.

Heeft u zelf een idee voor een leuke actie dan horen we het graag. Heeft u daar hulp bij nodig dan staan wij tot uw beschikking.

Het bestuur van LumaHelpt bedankt u allen voor uw bijdrage en wenst u

 fijne kerstdagen en een gelukkig 2023.

 Download als PDF