Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief

Weer tijd voor het laatste nieuws van LUMA.

Luma is nog volop in beweging, En we brengen onze donateurs graag op de hoogte.

De berichten uit Kroonstad zijn heel positief. De 2 schooltjes daar draaien prima. Met dank aan Christo en Jacoba, die ons heel regelmatig op de hoogte houden.

In september is er weer een afvaardiging van LUMA naar RSA geweest. Het is elke keer weer hartverwarmend om het enthousiasme te zien van de medewerkers/vrijwilligers. De “groei” van de kinderen! De uitbreiding van Ikusasa en Sechaba ( naschoolse opvang) en de vrolijkheid die de kinderen uitstralen en hoe graag zij naar de naschoolse opvang komen! Met busjes worden ze bij hun basisschool opgehaald en naar Sechaba gebracht. Samen met Petunia “de hoofdleidster” heeft LUMA de leermiddelen, o,a, leesboekjes en Leerpuzzels, aangevuld. We zijn weer geconfronteerd met de noodzaak van de bij-lessen en zien duidelijke vooruitgang bij de kinderen. Ook hier dank zij alle vrijwilligers.

Ook hebben we weer een aantal bomen kunnen planten bij Ikusasa,  dankzij enkele sponsoren uit Nederland.

Waarvoor onze hartelijk dank!

Bezoek aan nieuw project.

In Munster zijn we op bezoek geweest bij Pastor Kaizer. Hij is begonnen met het opvangen van ong. 20/30 kinderen op 2 verschillende locaties. Eén daarvan is in een kerkgebouw en de andere locatie is in een garagebox op een industrieterrein. Hier is geen enkele mogelijkheid voor het spelen buiten en ook niet voor uitbreiding. De droom van pastor Kaizer is hier op een ander stuk grond een eigen gebouwtje neer te zetten, maar daar zijn nu nog geen middelen voor. Er is geen meubilair, speelgoed of. leermiddelen. Het bestuur van Luma heeft besloten om voorlopig eenmalig speelgoed en leermiddelen te schenken ten bedrage van €500,00.

We zullen wel contact houden met deze gedreven Pastor Kaizer.

 

Het bezoek aan het Umusa project was ook heel indrukwekkend. Zij hebben het geluk dat ze veel grote sponsoren hebben vanuit NL en België. Daarom zal Luma daar op dit moment nog geen hulp bieden. 

U merkt wel dat uw steun nog steeds hard nodig is, zodat Luma haar werk voort kan zetten in het mooie, maar vaak zo arme Zuid Afrika. Daarom doen wij een oproep aan alle vrienden van Luma om te proberen nieuwe donateurs te werven voor onze stichting.

Het is natuurlijk ook mogelijk om iets specifieks te sponsoren zoals b.v. speelgoed of meubilair.  U kunt dan een bedrag schenken en daarbij duidelijk aangeven waar dit bedrag voor bestemd is. Pastor Kaizer wil heel graag de ruimte in de kerk afscheiden zodat de kinderen daar een eigen plekje hebben. Te denken valt aan kasten om speelgoed in op te bergen of kamerschermen. U krijgt dan van ons foto’s waarop te zien is wat u echt gesponsord heeft.

Acties 2020

Het voornemen is om op 31 oktober 2020 een benefietconcert te houden in muziektheater De Ontmoeting te Rozenburg. Medewerking wordt uiteraard verleend door het Luma Vocaal Ensemble en het Rozenburgs Dameskoor. De organisatie is nog maar net begonnen maar we houden u hiervan op de hoogte.

De opbrengst van dit concert zal voor het grootste deel zijn voor het project van Pastor Kaizer. Heeft u zelf een idee voor een leuke actie, of wilt u wat meer weten over  hoe u een actie op kunt zetten, neem dan contact met ons op dan kunnen we u wellicht daarbij helpen.

Het bestuur van Luma wenst u fijne kerstdagen toe en een fantastisch 2020.

 

Download als PDF