Mooie actie Het Akkoord te Zwijndrecht

Op het Kindcentrum “Het Akkoord” te Zwijndrecht is 3 weken het project “Reis om de Wereld” gehouden. Elke groep heeft een land uitgekozen waar zij over hebben gewerkt en allerlei informatie hebben gezocht. 

Aan dit project werd de Stichting LumaHelpt verbonden als zijnde het Goede Doel.

De kinderen hebben o.a. het aloude “Heitje voor een Karwijtje” toegepast en daarmee geld opgehaald voor het goede doel.

Op donderdag 11 april was de afsluiting. De kinderen konden met hun ouders in de school in alle groepen de resultaten bekijken en daarbij stempels ophalen.

LumaHelpt was hierbij aanwezig en vele ouders en kinderen kwamen een kijkje nemen bij de door LumaHelpt ingerichte tafel. De eerste tussenstand was al het prachtige bedrag van € 600,00 en uiteindelijk is de pbrengst geworden: € 675,00.

Een heel mooi initiatief van deze school.

LumaHelpt bedankt hen hartelijk voor dit initiatief.