Kgotsong bouw gestart

Na 2 weken is de fundering gestort, de muren worden gemetseld en de contouren waar de WC’s, de keuken en klaslokalen komen zijn duidelijk zichtbaar.

De vrijwilligers van de bouwploeg staan te trappelen om op 9 juli af te reizen en school en tuin klaar te maken om door veel kinderen gebruikt te gaan worden.

In het bijgaand filmpje is duidelijk te zien hoe snel de bouw verloopt.