Extra donaties december 2022

In december zijn er verschillende donaties gedaan aan LumaHelpt.

Op 21 december is het traditionele kersttoernooi door de biljartvereniging “Het Anker” te Rozenburg wederom gehouden. Aangezien een sponsor, in de persoon van Barry Boers, het totale toernooi heeft gesponsord kon het inschrijfgeld van de deelnemers volledig aan een ander doel worden besteed. Er is gekozen om het geld te doneren aan de stichting LumaHelpt. Namens het bestuur heeft Marrie Bijl € 130,00 in ontvangst mogen nemen. Wij danken de biljarters voor hun bijdrage en wensen hun nog vele caramboles toe. 

Elk jaar wordt op basisschool “Het Accoord” te Zwijndrecht een collecte gehouden tijdens de kerstviering. Deze collecte heeft €325,39 opgebracht en ook dit bedrag is bestemd voor onze stichting.

Via bestuurslid Hans is €200,00 binnen gekomen omdat er gekozen is om in plaats van cadeautjes het geld te doneren aan LumaHelpt.

Tenslotte heeft de fooienpot van het “Smartlappenkoor” uit Zwijndrecht ook nog €40,00 opgebracht.

Al met al een geweldig resultaat en het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor hun inzet. Zo kunnen we ons mooie werk blijven voortzetten.