Een prachtig gebaar

De behandelend arts van "Onze Wim" schreef in zijn uitnodiging voor zijn verjaardag.

Boeken heb ik al, 
Bloemen verwelken, 
Alcoholist hoef ik niet te worden!

Mocht u mij toch blij willen maken,
Geef dan een gift aan LUMA helpt!

Dat leverde € 2000 op!
Dank je wel Jan.