De eerste schoolweek

Juf Marrie en juf Lucie hebben de eerste paar dagen laten zien aan de juffen van Ikageng dat je de kinderen niet een hele dag op een kleed moet "parkeren". Daarna hebben zij gekeken hoe (vooral) Dorien met de oudste kinderen aan de slag gaat. Juf Marrie en juf Lucie waren zeer blij verrast.

De helft van deze groep ging aan tafeltjes zitten en kregen "les" in het schrijven van letters en cijfers. Het werd voorgeschreven door Dorien op blaadjes, maar ook op het schoolbord. Na een half uur wisselde de groep en begon het weer van voor af aan. Daarna ging het hele spul naar buiten onder het schaduwdoek en daar hebben zij in de kring allerlei spelletjes gespeeld. Juf Gloria helpt Dorien waar nodig en is vriendelijk naar de kinderen toe. Later op de dag waren de kleine kinderen ook aan het zingen en hadden ook duidelijk plezier. Na de kring heeft juf Dorien nog voorgelezen uit een boek.

Al met al een heel positief beeld uit Maokeng en een hele grote verandering in vergelijking met de beginsituatie. Bekijk hieronder de foto's.