Danksegging

Onderstaande brief heeft het bestuur van LUMAhelpt deze week ontvangen van IKUSASA uit Zuid Afrika:

Hiermee wil ons ons dank uitspreek vir die Kersparkette aan die IKUSASA komitee lede. Ons waardeer die gedagte opreg.

Verder wil ons ook dankie sê vir julle betrokkenheid en bydraes tydens 2015. Met julle hulp kon ons ‘n groot verskil maak in elke kind van die kleuterskool se lewe.

Julle volgehoue ondersteuning gaan nie ongesiens verby nie.

Ons sien uit om in 2016 weer hand aan hand saam te werk en saam te droom oor die toekoms van IKUSASA NURSERY SCHOOL NPC.


Groete in Christus,

IKUSASA Komitee lede
NG Muldersdrif Gemeente

Vertaald naar Nederlands:

Hiermee willen wij onze dank uitspreken voor de kerstpakketten aan de IKUSASA commissieleden. Wij waarderen de gedachte oprecht.

Verder willen we u ook bedanken voor jullie betrokkenheid en bijdragen in 2015. Met uw hulp kunnen we een groot verschil maken in elk kind van de kleuterschool IKUSASA. Jullie voortdurende steun gaat niet onopgemerkt voorbij.

We kijken uit om in 2016 weer hand in hand samen te werken en samen te dromen over de toekomst van IKUSASA NURSERY SCHOOL NPC.

Groeten in Christus,

IKUSASA Comite leden
NG Muldersdrif Gemeente