Bezoek aan Zuid Afrika

De afgelopen 2 weken zijn Lucie, Aat en Marrie op bezoek geweest bij o.a. Ikusasa.

Het gaat daar allemaal erg goed. Er zijn wachtlijsten voor de jonge kinderen en er komen 3 keer per week zo’n 90 kinderen naar de naschoolse opvang. Zij krijgen extra les in Engels en wiskunde. Op vrijdag sporten zij met elkaar. Voordat deze kinderen aan het eind van de middag naar huis gaan krijgen zij ook nog een maaltijd.
We hebben samen met leidster Petunia inkopen gedaan voor deze laatste groep. We hebben o.a. leesboekjes, puzzelboekjes, puzzels en rekenspelletjes gekocht. De kinderen en leidsters waren er erg blij mee en alles werd direct in gebruik genomen.
Ook zijn hier weer een aantal bomen geplant die gesponsord zijn door lieve mensen uit Nederland.

Gelukkig gaat in Kroonstad ook alles goed. Ook daar worden nog steeds zo’n 180 kinderen dagelijks opgevangen en krijgen les en natuurlijk 2 maaltijden per dag.

Alles bij elkaar mogen we tevreden zijn met alle ontwikkelingen.