Gebruikersvoorwaarden

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting LUMAhelpt, "LUMA".

Privacy Policy

LUMA legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, een bijdrage aan een van onze projecten, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit via het contactformulier op deze website laten weten.

Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u u zich uitschrijven via het contactformulier. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen.

LUMA draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Door deze website worden de volgende cookies geplaatst:
- Functionele cookies: noodzakelijke cookies om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website.
- Tracking cookies: Google Analytics om bezoekersgedrag in kaart te brengen en uiteindelijk de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. reCaptcha beveiligingscodes in formulieren.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. LUMA is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Gebruikersvoorwaarden zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.